Wanneer u als familie een idee heeft voor een gedenkteken / monument is dat ons uitgangspunt. Is dit nog niet het geval kunnen wij u, gebruik makend van divers monstermateriaal, een uitgebreide verzameling foto’s en tekeningen, op weg helpen. Is er een eerste opzet dan wordt deze opzet in 3D getekend waardoor u een goed beeld kunt vormen van hoe het monument er uit zou kunnen gaan zien. Dit kan vanzelfsprekend aangepast worden tot het resultaat is wat u voor ogen heeft. Wij zijn pas tevreden als u dat bent!

Is er een akkoord over het ontwerp en goedkeuring over de prijs dan kan het materiaal worden besteld. In eerste instantie is dat de grootste zet, omdat dit enige tijd vergt vanwege het transport uit ( voornamelijk ) Azië. Er is dan nog gelegenheid om de inscriptie ( indien nog niet helemaal rond ) af te stemmen. Vervolgens na binnenkomst van het materiaal zal het monument gemaakt kunnen worden om hierna geplaatst te worden op de daarvoor bestemde plek. Elk monument wordt opgebouwd op een gewapende fundering. Wij gebruiken uitsluitend A - kwaliteit materiaal om onze monumenten te maken.

Elke begraafplaats / gemeente heeft zijn eigen regels en bepalingen qua maatvoering en dergelijke. Ook de kosten voor de vergunning om het betreffende monument te mogen plaatsen lopen uiteen. Hiervan zijn wij op de hoogte en zullen dit meenemen in het geheel.